שקיפות
האקדמית תל אביב יפו > שקיפות

כחלק מהשקיפות אותה אנו מקדמים באגודה והנגשת המידע בצורה הנוחה ומהירה ביותר, מוצגים בפניכם בעמוד זה סיכומי פרוטוקולים של ישיבות מועצת אגודת הסטודנטים ומסמכים חשובים ורלוונטיים:

אישור ניהול תקין:
מסמך אישור ניהול תקין 2017 - אגודת הסטודנטים האקדמית ת"א יפו
מסמך אישור ניהול תקין 2016 - אגודת הסטודנטים האקדמית ת"א יפו
דוחות כספיים


פרוטוקל ישיבות מועצה
2015:
ישיבת מועצה - אוקטובר 2015

ישיבת מועצה - נובמבר 2015
ישיבת מועצה - דצמבר 2015


2016:
ישיבת מועצה - ינואר 2016

ישיבת מועצה - פברואר 2016
ישיבת מועצה - מרץ 2016
ישיבת מועצה - מאי 2016
ישיבת מועצה - נובמבר 2016
ישיבת מועצה - דצמבר 2016