קורסים וסדנאות
האקדמית תל אביב יפו > קורסים וסדנאות

במהלך השנה מחלקת מעורבות חברתית תיזום קורסים וסדנאות מעבר לתכניות הלימוד האקדמיות שמציעה המכללה.

• קורס ערבית מדוברת מטעם עמותת "ערוסאלבחר" ייפתח בשאיפה בסמסטר ב', יכלול 12 מפגשים, ספר לימוד, דיסק ובסופו יתקיים סיור ביפו כחלק מהמפגש האחרון.
עלות הקורס 590 ₪, פרטים נוספים והרשמה לקורס יינתנו בהמשך.