GOOL
האקדמית תל אביב יפו > GOOL


אגודת הסטודנטים שמחה לבשר כי גם השנה יתקיים שיתוף פעולה עם האתר GOOL.

** ניתן ללמוד דרך האתר את כל הקורסים הריאליים בתואר.

** הקורסים מועברים באמצעות סרטוני וידאו בטכנולוגיה מתקדמת.

** תכני האתר מותאמים לחומר הנלמד בכיתה.לכניסה: לחץ כאן