מועצת הסטודנטים
האקדמית תל אביב יפו > מועצת הסטודנטים
המועצה (קרי האסיפה הכללית) מורכבת מנציגי כל השנתונים של כל בתי הספר הרשומים במכללה. המועצה/אסיפה כללית היא הגוף אשר מנהל את מדיניות האגודה, קובע את מטרותיה ומחליט אילו פעולות יתועדפו בהתאם לפעילות של האגודה. המועצה נבחרת לקראת כל סוף שנת לימודים וכך גם בעלי התפקידים שבה (מתקיימות בחירות נוספות בתחילת שנת לימודים כדי למלא את מקומות הנציגים של שנה א של כל בית ספר). המועצה מתכנסת פעם בחודש ודנה על נושאים שונים ומגוונים (ביניהם רווחת הסטודנטים, קידום מטרותיהם, אישור דוחות כספיים ומילוליים של האגודה, שינויי תקנון לטובת הסטודנטים ולייעול עבודת האגודה עצמה ועוד נושאים המשתנים בהתאם לסדר היום במכללה). בראש המועצה עומד הועד המנהל אשר מורכב משלושה חברי ועד אשר אחד מהם הוא יו"ר הועד המנהל (וכפועל יוצא מכך גם יו"ר המועצה/אסיפה הכללית). תפקיד הועד המנהל הוא לקבוע את מדיניותה של האגודה בהתאם להחלטות המועצה ולאכוף וליישם החלטות אשר נקבעו במהלך האסיפה הכללית (קרי ישיבות המועצה) ולנהל את המועצה מראשיתה ועד סופה- החל מכינוס ישיבות מועצה וניהולן ועד לפיקוח הפעולות השותפות של האגודה. כל סטודנט חבר מועצה מוזמן להגיע ולהשתתף בישיבות המועצה, תאריכי הישיבות יפורסמו מראש באתר האינטרנט ובפייסבוק.

האגודה שמה לנגד עיניה את טובתם של הסטודנטים ורווחתם בראשה ובראשונה ופועלת כדי לקדם את מטרותיהם וצרכיהם האקדמיים. האגודה עושה זאת ע"י סנכרון מידע אשר מגיע מהסטודנטים דרך נציגי המועצה (המרכיבים את המועצה/אסיפה כללית) ודואגת להעביר מידע אל הסטודנטים דרך אמצעי המדיה והנציגים.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם חן כליף, יו"ר הועד המנהל: chairman.agudamta@gmail.com  

למצע הבחירות של מתמודדים ומתמודדות תשע"ז > כאן